Polskie symbole narodowe i ich znaczenie

Każdy kraj posiada określone symbole, które są wyrazem tożsamości oraz bywają wykorzystywane do budowania wizerunku państwa na arenie międzynarodowej. W Polsce takimi atrybutami narodowymi są godło, hymn oraz flaga. Są one chronione przez Konstytucję, a sposób ich używania jest określony ustawowo. Czym charakteryzują się polskie symbole narodowe oraz jakie jest ich znaczenie? O tym w serwisie www.gazeta-rawicka.pl i dalszej części artykułu.

Flaga polska

Flaga polska składa się z dwóch pasów – białego i czerwonego – o tej samej szerokości i stosunku boków 5:8. Barwy te nawiązują do kolorystyki naszego godła; biel symbolizuje Orła Białego, natomiast czerwień – tło emblematu w odcieniu zarezerwowanym dawniej dla osób z wyższych sfer – królów, magnatów czy duchownych. Jest ona oficjalną flagą państwową od 1831 roku, natomiast jej kolorystykę i kształt uchwalono ostatecznie po odzyskaniu niepodległości ustawą z 1.08.1919 roku. Symbol ten doczekał się swojego święta, obchodzonego 2 maja jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Flaga polska może występować w wersji z godłem; w takiej formie jest ona użytkowana przez przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne, cywilne lotniska i samoloty komunikacyjne, a także kapitanaty portów i polskie statki morskie. Flagę narodową obowiązkowo stosuje się na budynkach siedzib urzędowych i miejsc obrad Prezydenta, Premiera, Rady Ministrów, Sejmu i Senatu, jednostkach samorządów terytorialnych, administracji państwowej i innych tego typu organów. Ponadto każdy może wywiesić polską flagę z okazji dowolnej, ogólnokrajowej lub lokalnej uroczystości.

Godło polskie

Godło Polski to czerwona tarcza z wizerunkiem orła białego ze złotą koroną na zwróconej w prawo głowie, z rozwiniętymi skrzydłami oraz złotym dziobem i szponami. Zdaniem specjalistów ten narodowy symbol Rzeczypospolitej Polskiej może liczyć nawet około tysiąca lat. Pierwsze wzmianki o pochodzeniu godła pochodzą z czasów króla Bolesława Chrobrego, który używał tego symbolu na swoich denarach. Równie znany wątek dotyczący początków godła związany jest z Lechem – protoplastą Polaków oraz Gnieznem – pierwszą stolicą Polski. Według przekazów, Lech będąc pod Poznaniem zobaczył gniazdo oraz siedzącego w nim orła – uważanego za króla wszystkich ptaków, który rozpostarł swe skrzydła na tle zachodzącego słońca. Widok ten zaparł dech w piersiach Lecha i natchnął go do wykorzystania symboliki orła w swoim herbie. Obecna forma pochodzi z 1927 roku i jest wzorowana na godle znanym z czasów Stefana Batorego. Po II wojnie światowej tymczasowo usunięto z niego koronę na głowie orła, która została następnie przywrócona przez Sejm PRL X Kadencji. Współcześnie znak godła polskiego jest używany w wielu obiektach publicznych: szkołach, urzędach, budynkach służb mundurowych czy sądach. Jest on również często stosowany na strojach i wyposażeniu polskiej reprezentacji sportowej. Godło polskie szeroko opisano w artykule na stronie www.walczanin.pl.

Hymn polski

Hymn polski jest znany również pod nazwą „Mazurka Dąbrowskiego”. Został on stworzony jako pieśń patriotyczna na bazie melodii ludowej mazurka przez Józefa Wybickiego, przyjaciela generała Dąbrowskiego. Pierwszy raz zabrzmiał 16.07.1797 roku we Włoszech, w trakcie parady wojskowej w miejscowości Reggio. Z tego względu był on początkowo nazywany Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech. W kolejnych latach stanowił on jedną z najpopularniejszych melodii o charakterze patriotycznym, która towarzyszyła różnego rodzaju rewolucjom, okresom żałoby narodowej i codziennemu życiu obywateli. Od 1927 roku pieśń ta została oficjalnym hymnem Polski, zyskując także znany nam obecnie tytuł. Współcześnie hymn narodowy wybrzmiewa zazwyczaj w trakcie ważnych wydarzeń, takich jak święta i rocznice państwowe. W trakcie jego wykonania wymagane jest zachowanie pełnej powagi i szacunku dla tego ważnego symbolu narodowego.

Polskie symbole narodowe – godło, flaga oraz hymn – to ważny dla każdego Polaka element kultury. Zapisy na ich temat obecne są w Konstytucji oraz Ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej. Dzięki temu podlegają one ochronie prawnej, a otaczanie ich szacunkiem i czcią jest obowiązkiem każdego Polaka. Choć na przestrzeni wieków ulegały one pewnym zmianom, po dziś dzień obecne są w trakcie wielu ważnych wydarzeń, istotnych z punktu widzenia obywateli naszego kraju.

Leave a reply