Licencja na pilota zawodowego

Jak zostać pilotem? Licencja turystyczna i zawodowa

Zostanie pilotem samolotu nierozerwalnie wiąże się z wyrobieniem do tego celu odpowiednich uprawnień. Mowa jest tu najczęściej o licencji turystycznej lub licencji na pilota zawodowego. Każda z takich licencji to różne szkolenie, ale i możliwości latania w zupełnie innych warunkach i innymi maszynami. Jak przystąpić do szkolenia i co wiążę się z kursami na te dwie, zupełnie różne od siebie rodzaje uprawnień?

Licencja turystyczna – ważne informacje

Szkolenie przygotowujące do licencji turystycznej to kurs określany mianem PPL(A). Uprawnia on do przelotów każdym samolotem o masie startowej nie większej niż 5700 kg z bardzo ważnym ograniczeniem: wyłącznie do lotów dziennych. O szczegółach takiego szkolenia można przeczytać więcej na stronach internetowych ośrodków lotniczych, jak np. https://osl.azl.pl/project/licencja-ppla-kurs-szkolenie/. Najważniejszymi informacji dla kandydatów jest fakt, że takie szkolenie składa się z dwóch osobnych części, teoretycznej i praktycznej, oraz wymaga przedłożenia odpowiednich orzeczeń lekarskich. Do kursu może przystąpić każda osoba, która ma ukończone przynajmniej szesnaście lat, a w dniu robienia uprawnień, ma skończonych lat siedemnaście.

Licencja na pilota zawodowego

Uprawnienia do lotów komercyjnych, czyli takich, za które pilot może otrzymywać pieniądze, daje tzw. licencja CPL (A), czyli licencja na pilota zawodowego. W odróżnieniu od licencji turystycznej, która może być wykorzystywana tylko do lotów nieodpłatnych, ta daje już możliwość czerpania zysków ze sterowania samolotem. O szczegółach, jakie wiążą się z jej wyrobieniem można poczytać tutaj https://osl.azl.pl/project/cpla-samolot/, pamiętając jednocześnie o tym, że aby móc przystąpić do takiego kursu, należy mieć wcześniej wyrobioną licencję turystyczną. Latanie zawodowo jest wiec niejako kolejnym szczeblem kariery pilota i jeśli nie ma się wykonanych uprawnień turystycznych, to nie będzie się miało również opcji zrobienia licencji zawodowej. Dodatkowym wymaganiem jest posiadaniem nalotu ogólnego w wysokości minimalnie 150 godzin, posiadanie wykształcenia przynajmniej średniego oraz ukończone co najmniej 18 lat. Samo szkolenie składa się z teorii i praktyki, a po jego zaliczeniu można już podjąć pracę np. w charakterze pilota korporacyjnego i zasiąść za sterami dużych samolotów. Ten rodzaj kursu pozwala na nabycie praktyki lotniczej w szeregu trudnych i wymagających warunków, w lotach dziennych i nocnych, z ograniczoną widocznością i przy trudnych warunkach atmosferycznych. Ćwiczenia uwzględniają duże wymagania i symulują nietypowe warunki lądowań, jakie każdy pilot zawodowy musi mieć opanowane w najwyższym stopniu.

Bez względu na rodzaj uprawnienia lotniczego, jaki będzie się chciało wyrobić, należy pamiętać o tym, że aby w ogóle móc myśleć o lataniu, kluczowe będą i predyspozycje do bycia pilotem i odpowiednio zaliczone badania lekarskie. Bez tych dwóch rzeczy, nawet najlepsza znajomość teorii lotów, nie da nam szansy na przyszłe zostanie pilotem jednostki latającej.

Leave a reply