sito do przesiewania żwiru

Kruszywa to szeroka kategoria materiałów, takich jak piasek, żwir, tłuczeń kamienny, żużel i beton z recyklingu. Materiały są rozdrobnione – czyli w małych kawałkach – i często są gruboziarniste lub średnioziarniste. Sito do przesiewania żwiru jest podstawowym narzędziem, które pozwala na wstępną oraz na precyzyjną klasyfikację kalibru żwiru i innych kruszyw kopalnych.

Do czego służy kruszywo?

Żwir i podobne kruszywa są składnikiem betonu o największym udziale, stanowiąc 70% – 80% materiału. Żwir nadaje betonowi masę i wpływa na poziom jego kurczliwości. Kruszywa można praktycznie klasyfikować według kształtu i wielkości. Najczęściej wykorzystuje się do tego takie narzędzia, jak sito do przesiewania żwiru, które oprócz kalibracji pozwala także na sortowanie żwiru pod względem kształtu jego pojedynczych elementów. Kształt kruszywa jest ważny dla urabialności betonu. Wynika z tego wydajność mieszanki surowcowej i wytrzymałość betonu, którą producent chce uzyskać. Można znaleźć kruszywa zaokrąglone, kruszywa nieregularne/częściowo zaokrąglone, kruszywa kanciaste, kruszywa łuskowate i kruszywa wydłużone. Zapotrzebowanie na konkretną wielkość kruszywa zależy od proporcji miksu i rodzaju pracy, która ma zostać wykonana przy użyciu produktu finalnego. Klasyfikowanie żwiru na podstawie wielkości nazywa się sortowaniem żwiru. Najczęściej określa się żwir (i inne kruszywa) jako gruboziarniste, średnioziarniste i drobnoziarniste.

Sito do przesiewania żwiru i jego rola w produkcji betonu

Rozmiar kruszywa gruboziarnistego jest głównym czynnikiem określającym wytrzymałość betonu. Ogólnie rzecz biorąc, najczęściej przyjmuje się, że mniejsze gruboziarniste kruszywa stosuje się do produkcji mocniejszego betonu, przy czym kruszywa 20 mm spełniają próg dla mocnego betonu, a kruszywa 40 mm próg dla betonu o normalnej wytrzymałości. Ponieważ drobne kruszywa są używane do wypełniania szczelin w kruszywach grubych, im mniejsze są kruszywa grube, tym drobniejsze powinny być kruszywa drobne. Sito do przesiewania żwiru po zastosowaniu właściwych elementów sortujących w odpowiednich sekcjach, świetnie sprawdza się jako samodzielna maszyna, która jest w stanie oddzielić żwir i inne kruszywa używane do produkcji betonu o odpowiednim kalibrze. W ten sposób znakomicie podnosi się urabialność betonu.

Jakie jest najlepsze kruszywo do betonu?

Kruszywa gruboziarniste to wszelkie kruszywa o rozmiarze większym niż 4,75 mm. Obejmuje to głównie odłamki skalne i żwir. Drobny lub kruszony żwir ma zwykle 4-8 mm; żwir średni lub częściowo kruszony ma 8-16 mm; żwir gruboziarnisty lub niekruszony ma 16-64mm; kostka ma 64-256mm; a odłamki skalne mają powyżej 256 mm. Jeśli potrzebny jest betonu o średniej wytrzymałości, należy używać kruszywa o rozmiarze 40 mm, ale jeśli poszukuje się wysokiej wytrzymałości, najlepiej stosować kaliber 20 mm. Należy pamiętać, że wielkość kruszywa to wielkość, przez którą większość kawałków przechodzi przez sito tej wielkości. Tego warunki nie muszą spełniać wszystkie drobiny.

Jaki jest maksymalny rozmiar żwiru do betonu?

W dokumentacji technicznej często stosowany jest termin „maksymalny rozmiar kruszywa”, który odnosi się do najmniejszego rozmiaru, jakie powinno mieć sito do przesiewania żwiru, przez które może zmieścić się 100% kruszywa. W praktyce nie ma maksymalnej wielkości kruszywa. Ale zwykle najwyższa wartość, jaką stosuje się w zastosowaniach konstrukcyjnych, wynosi 40 mm.

Kruszywa drobne to wszelkie kruszywa mniejsze niż 4,75 mm na sztukę. Obejmuje to najczęściej piasek, muł i glinę. Kamień i żwir można również kruszyć do wielkości cząstek piasku. Piasek jest najpowszechniejszym kruszywem drobnoziarnistym, często nazywanym „złożem miękkim”. Użycie mułu i gliny jest często nazywane miksem miękkim. Glina ma zwykle rozmiar mniejszy niż 0,002 mm na sztukę; muł wynosi 0,002-0,06 mm; drobny piasek to 0,06-0,25 mm; średni piasek to 0,5-0,25; a gruboziarnisty piasek ma 0,5-2 mm. Żwir i kruszywa uważane za drobne dzieli się na strefy wielkości. Odnoszą się one do procentu kruszywa, które przejdzie przez określone sito. Strefa 1 obejmuje największe drobne kruszywa, a strefa 4 najmniejsze.

Leave a reply