Między designem a prawodawstwem. Wybór oświetlenia biurowego

Kiedy zastanawiamy się nad charakterystyką odpowiedniego środowiska pracy, często nie zwracamy dostatecznej uwagi na wybór oświetlenia biurowego. To dość powszechny błąd, choć poważny, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że zapewnienie dobrej widoczności tym, którzy pracują, znacznie podnosi poziom profesjonalizmu. W tym momencie musimy się zastanowić nad prawidłowym rozmieszczeniem światła w biurze, aby stworzyć środowisko, które jest jednocześnie wygodne i produktywne.

Oświetlenie biurowe a norma europejska

Przede wszystkim należy sprecyzować, że dobra widoczność w środowisku pracy jest uważana za tak istotną, że reguluje ją Norma Europejska PN-EN 12464-1 : 2012, która określa wymagania oświetleniowe miejsca pracy, mając na celu zapewnienie wszystkim osobom komfortu i walorów wizualnych ludzi z normalnym wzrokiem. W szczególności przepis ten stanowi, że oświetla się zarówno obszar, na którym pracuje pracownik, jak i jego najbliższe otoczenie oraz obszar tła, co niewątpliwie ma istotny wpływ na dobór rozkładu oświetlenia.

Ponadto ustawodawstwo jest dość surowe w zakresie rozmieszczenia światła na stanowiskach pracy, które wymagają użycia komputera, w celu ochrony zdrowia pracowników. Krótko mówiąc, rozporządzenie skupia się na kilku dość ważnych elementach: naturalnym świetle, właściwościach wizualnych, bezpieczeństwie pracowników i wielu innych. Zobaczmy więc, jak rozplanować światła w pełnej zgodności z przepisami normy.

Oświetlenie biurowe. Przydatne wskazówki

Rozpatrując dystrybucję oświetlenia biurowego, należy wziąć pod uwagę dwa ważne czynniki: oślepienie (sytuacja, w której światło jest na tyle silne, aby spowodować ślepotę) i zbyt słabe światło, dwa warunki, które mogą mieć zły wpływ na warunki pracy, środowisko pracy i produktywność pracowników.

Pierwszą rzeczą do rozważenia jest ilość naturalnego światła w biurze, aby zrozumieć, jak ją najlepiej wykorzystać, opierając się na zainstalowaniu systemów sztucznego oświetlenia. Idealnym rozwiązaniem byłoby więc połączenie tych dwóch źródeł światła. Mając informację, w jakim stopniu promienie słoneczne wpływają na widoczność otoczenia, można zaprojektować rozmieszczenie sufitowego oświetlenia biurowego, zawsze biorąc pod uwagę ilość światła potrzebną w „strefie zadaniowej” – czyli strefie zadań wizualnych – w okolicy około 50 cm oraz w obszarze tła (zgodnie z wymaganiami powyższej normy).

Równie ważna jest kierunkowość źródła światła. Błędne dokonanie tego wyboru może powodować irytujące szare obszary w polu widzenia pracownika, a tym samym utrudniać wykonywanie jego pracy. Oczywiście tylko w minimalnym stopniu dotyczy to dystrybucji sufitowego oświetlenia biurowego, ale nadal jest to ważny czynnik, gdy myślimy o widoczności środowiska pracy, które powinno być jak najbardziej wydajne i komfortowe.

Na koniec ważne jest, aby wziąć pod uwagę odwzorowanie kolorów obiektów, które musi być jak najbardziej naturalne. Ogólnie rzecz biorąc, powszechne jest preferowanie ciepłych lub neutralnych odcieni światła, biorąc pod uwagę, że pomagają one jak najdokładniej odwzorować środowisko , ale także przyczyniają się do nadania ludziom wyglądu zdrowych i żywotnych, co może bardzo pomóc z psychologicznego punktu widzenia.

Krótko mówiąc, dystrybucja oświetlenia biurowego nie może w ogóle pomijać tych elementów, więc dobrze byłoby ocenić wszystkie warunki otoczenia, a następnie zorganizować źródła światła w taki sposób, aby biuro przy odpowiednim oświetleniu stało się naprawdę idealne do wykonywania pracy.

Oświetlenie biurowe. Jakie światła wybrać?

Jest całkowicie oczywiste, że przy wyborze natężenia oświetlenia w żadnym wypadku nie można pomijać wyboru rodzaju używanej lampy. Możliwości są różne, a decyzja zależy zarówno od potrzeb w zakresie widoczności, jak i tych, związanych z oszczędzaniem energii. Mogą to być lampy biurkowe, oświetlenie LED czy też lampy wiszące: https://ardant.pl/lampy-wiszace/do-salonu-5/led-w1/

Na przykład świetlówki rurowe (o średnicy 16 mm) są naprawdę idealnym połączeniem energooszczędności i strumienia świetlnego, ale także można wykorzystać świetlówki kompaktowe.

Innym bardzo popularnym rozwiązaniem jest oświetlenie biurowe LED, ponieważ są to lampy, które zwykle mniej się nagrzewają, a oferują większą jasność. Wreszcie istnieje możliwość skorzystania z halogenów, ale dotyczy to głównie wyboru lamp stołowych, a nie oświetlenia sufitowego.

Ostatecznie łącząc wszystkie te elementy, mamy pewność, że biuro zostało właściwie oświetlone.

Leave a reply